Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna PDF Drukuj Email

1. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Od godz. 8.00 do ok 13.55

2. W szkole prowadzona jest nauka trzech języków obcych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego

3.  Koła zainteresowań przedmiotowe, artystyczne, dodatkowe zajęcia sportowe. 

4.   Imprezy pozalekcyjne integrujące społeczność szkoły. 

5.   Prężnie działający Samorząd Szkolny.   

6.  Szeroka opieka i pomoc pedagogiczna we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, w tym zajęcia terapii pedagogicznej. 

7.  Wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

8.  Bogato wyposażone pracownie przedmiotowe.  

9.  Zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu.

10. Dziennik elektroniczny.   

11. Świetlica i możliwość korzystania z pełnych obiadów w stołówce. 

12. Biblioteka dysponująca dużymi zbiorami wraz z czytelnią.

13. Sklepik szkolny zaopatrzony między innymi w słodkie bułki i napoje.  

Każdy uczeń jest przez naszą szkołę wspierany:  

 1. W dążeniu do samodoskonalenia, samorealizacji i samoakceptacji.  
 2. W tworzeniu społeczności uczniowskiej, w której panuje demokracja i poszanowanie prawa.  
 3. W twórczym rozwiązywaniu problemów.
 4. W przejawianiu wszelkiej aktywności i samodzielności.

Absolwent naszej szkoły:  

 1. Jest samodzielny  
 2. Potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.  
 3. Zna swoją wartość.  
 4. Jest empatyczny, kocha ludzi i otaczający go świat.  
 5. W oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi świadomie dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.  
 6. Jest świadomy swojej przynależności narodowej, zna dziedzictwo kulturowe rodziny, regionu, narodu.  
 7. Potrafi rozpoznawać wartości moralne i dokonywać właściwych wyborów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
                ul. Konarskiego 3 w godz. 7.45 – 14.45
                              tel. (025) 798 27 - 14 fax. 257989796 e-mail. gimnazjum3@onet.eu