Informacje o szkole PDF Drukuj Email

Kolejna reforma sytemu oświaty przywróciła z dn. 1 września 2017 r. w miejsce Gimnazjum nr 3 (istniejącego od 1.09.1999) ponownie Szkołę Podstawową nr 3 im. Józefa Piłsudskiego.

Obecnie mamy 15 oddziałów. Prowadzimy naukę języka angielskiego, języka niemieckiego i rosyjskiego. Posiadamy dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu z każdego stanowiska. Wszyscy uczniowie mają zajęcia z informatyki. Posiadamy również wszystkie klasopracownie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, salę gimnastyczną, boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową, ręczną. Szkoła posiada pełne zaplecze tzn: 17 sal lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, gabinet higieny szkolnej, gabinet pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego, księgowość.

W szkole uczy 35 nauczycieli w tym:

Pełnoetatowych - 33
     Niepełnoetatowych - 2
     Z wykształceniem wyższym magisterskim - 35
     Dyplomowanych - 32
     Mianowanych - 3
    Kontraktowych - 1

Dyrektorem Szkoły jest pan SŁAWOMIR RÓŻALSKI a zastępcą dyrektora pani Agnieszka Oleśkiewicz.