Kalendarium PDF Drukuj Email

 Kalendarium roku 2017/2018

 Marzec

- 08    z okazji Dnia Kobiet  panie i koleżanki otrzymały życzenia i kwiaty.

- 16  uczniowie klas pierwszych,  klasy drugiej i klasy czwartej uczestniczyli w zajęciach

         poświęconych patronowi szkoły Józefowi Piłsudskiemu.

.- 19  na  sali gimnastycznej  odbyła się uroczystość Święta Szkoły.

- 20  w szkole odbył się ogólnopolski konkurs przedmiotowy  Olimpus  z  matematyki – sesja

         wiosenna. Przystąpiło do niego 15  uczniów.

-  21  z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, na sali gimnastycznej odbył się turniej klas, który   

          przygotowała Rada SU.  Reprezentacja szkoły wzięła udział w zawodach w pływaniu. 

-  22  zainteresowani uczniowie w liczbie 14,  przystąpili do konkursu Olimpus z fizyki.

- 22   uczniowie klas drugich wzięli udział  w   II  etapie szkolnego  konkursu chemicznego.

- 28   uczniowie klas trzecich byli na pielgrzymce w Serpelicach.


Luty

- 15 w szkole uczniowie przystąpili do II Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Wzięło w nim udział 12 osób z klas drugich i 2 osoby z klasy VII.

 - 27 uczeń klasy drugiej  uczestniczył w Kuratoryjnym konkursie z języka rosyjskiego.

 - 28 uczniowie z klas drugich  mieli okazję sprawdzić swoje możliwości w szkolnym konkursie geograficznym.

 Styczeń

-  09 uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego  „ Olimpus’’.                

     W sesji  zimowej zadania matematyczne rozwiązywało 24 uczniów. 

-  11 odbył się „Olimpus” z fizyki. Przystąpiło do niego 15 uczniów. 

 - 12  miłośnicy geografii,  11 uczniów , odpowiadali  na pytania z tej dziedziny w            

         Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Olimpus’’. 

-  17 wychowawcy klas o godz. 17.00 spotkali się z rodzicami uczniów na

          zebraniach omawiających wyniki I półrocza. 

-  20  uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej mieli zabawę karnawałową. 

        Wcześniej, o godz. 14.00 rozpoczął się koncert przygotowany z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

-  26 uczniowie na dwa tygodnie pożegnali szkołę udając się na ferie zimowe.

Grudzień

- 04 w szkole odbył się etap II konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego

- 06 uczennica przystąpiła do etapu II konkursu przedmiotowego   z geografii. Zgodnie z tradycją w klasach odbywały się Mikołajki klasowe.

- 11  uczniowie klas trzecich  rozwiązywali  testy z historii i przedmiotów przyrodniczych próbnych egzaminów gimnazjalnych.

- 12 uczniowie  rozwiązywali testy  próbne z języka polskiego.

-13  uczniowie klas trzecich  zmagali się z testami  próbnymi z matematyki.

- 14 w tym dniu uczniowie rozwiązywali  testy próbne z języków obcych w wersji podstawowej i rozszerzonej.

 

- 22  uczniowie obejrzeli na sali  gimnastycznej jasełka  przygotowane przez koleżanki i kolegów.

Listopad

 - 07 w szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs  Przedmiotowy Olimpus. 27 uczniów rozwiązywało zadania z matematyki.

 - 08  25  uczniów p przystąpiło do  konkursu Olimpus z języka angielskiego.  25 uczniów z kl. II B i II C  w kinie Łuków, obejrzała film „Twój Vincent”

 -09  17 uczniów rozwiązywało  test  Olimpusa z fizyki.

- 11  grupa uczniów wzięła udział  w Ulicznych  Biegach Niepodległości.

 -14   w szkole odbył się apel z Okazji Narodowego Święta Niepodległości.

- 15  uczniowie klas pierwszych mieli uroczyste ślubowanie.

- 17 grupa 32 uczniów klas gimnazjalnych  uczestniczyła w Warszawie  w warsztatach  językowych.

- 20  na sali gimnastycznej odbywały się zajęcia  dla szkłół łukowskich w ramach Gimbazjady.

- 28 w szkole odbył się etap II konkursu kuratoryjnego z języka rosyjskiego. Przystąpiło do niego dwoje uczniów.

 

- 30  chętni uczniowie klas drugich wzięli udział w szkolnym konkursie chemicznym. Uczniowie bawili się na dyskotece szkolnej.

Październik

 - 02  z okazji Dnia Papieskiego , dla klas szkoły podstawowej  został ogłoszony konkurs plastyczny

- 05  uczniowie klas drugich gimnazjum przystąpili do etapu I szkolnego konkursu historycznego

- 10  grupa 40 uczniów klas gimnazjalnych  obejrzała film „Twój Vincent’’.

- 11  w szkole odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka, którą przygotowała  Rada SU.

- 13  na sali gimnastycznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- 16  grupa 13 uczniów z kl. III D i 9 z kl. III B gimnazjum, uczestniczyła w spotkaniu w ŁOK –u  związanym z Dniami Kultury Żydowskiej.

- 18  na sal gimnastycznej  uczniowie obejrzeli pokazy tresury ptaków drapieżnych.

- 19  w ŁOK – u  uczniowie obejrzeli program  poświęcony Adamowi Mickiewiczowi.

- 24 uczniowie klas : I A, I B i II A szkoły podstawowej  byli na wycieczce w Siedlcach.

Wrzesień

-  04 uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego

- 21  w szkole odbyły się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów

-26 uczniowie wybierali Radę Samorządu Uczniowskiego i opiekuna  SU

- 27-28  grupa 45 uczniów była na wycieczce na Roztoczu Lubelskim

- 29 w szkole zorganizowano Europejski Dzień Języków Obcych                           

Kalendarium roku 2016/2017

 Maj

- 03 Poczet Sztandarowy  wziął udział w uroczystościach miejskich poświęconych 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3Maja. Reprezentanci naszej szkoły zajęli miejsce drugie w ulicznych biegach trzeciomajowych.

- 05 w szkole miała miejsce uroczystość związana z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- 09 rozpoczęły się dwudniowe warsztaty „Archipelag skarbów”. Wzięli w nich udział uczniowie klas trzecich,

- 11  w Lublinie odbyło się spotkanie  Kuratora Oświaty z laureatami konkursów przedmiotowych i ich opiekunami. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów, laureatów z języka polskiego, matematyki i chemii. W szkole odbył się konkurs wiedzy  religijnej „Św. brat Albert uczy nas….” dla uczniów klas drugich i pierwszych.

- 17 odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami uczniów i konsultacje z  nauczycielami przedmiotów.

- 22 uczniowie klas:  III A, III B  i III D pojechali na trzydniową wycieczkę do Krakowa, Zatora i Zakopanego.

- 29 w szkole odbył się I etap konkursu wiedzy o Bracie Albercie.Nasze gimnazjum reprezentowały w nim cztery uczennice.

- 31   w Gimnazjum nr 1 miał miejsce XV Miejski Konkurs Chemiczny. Naszą szkołę reprezentowało w nim 6 uczniów klas drugich.


 Kwiecień

  -05  w szkole odbyły się  konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III naszego gimnazjum.

- 06 zostały ogłoszone wyniki sesji zimowej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej OLIMPUS, 4 uczniów zdobyło tytuł laureata z języka  angielskiego, 2  z matematyki.

- 12  uczniowie klas trzecich pojechali na wycieczkę pielgrzymkową do  Serpelic.

- 19 uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminów gimnazjalnych w części humanistycznej.

- 20 uczniowie rozwiązywali zadania w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

- 21 uczniowie klas trzecich  rozwiązywali testy gimnazjalne  z języków obcych.

- 22 odbył się finał konkursu matematycznego „COLONUS” którym 5 uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł laureata.

- 24  grupa 20  uczniów udała się na kilkudniowe warsztaty językowe  EURO WEEK  do Długopola Dolnego.

- 26  w szkole odbył się Dzień Otwarty dla zainteresowanych  nauką w naszej  placówce  w przyszłym roku szkolnym

-28 uczniowie klas trzecich spotkali się na sali gimnastycznej z przedstawicielami I Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki.


Marzec

- 8  Panie i koleżanki otrzymały życzenia z okazji  Dnia Kobiet.

- 11  reprezentacja szkoły w piłce koszykowej chłopców zajęła miejsce  drugie w powiecie.

-16  odbył się Kangur Matematyczny, wzięło w nim udział 15 uczniów klas I- III.

- 17  społeczność  szkolna obchodziła Święto Szkoły, uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej

-20  uczniowie kl. II B i II D byli na wycieczce w Warszawie.14 uczniów  wzięło udział w konkursie Mistrz  Języka Angielskiego, który odbył się w Liceum im Tadeusza Kościuszki.

-  21  z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, na sali  gimnastycznej,  odbył się turniej klas  przygotowany przez Radę SU. Uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  „ OLIMPUS” z matematyki.

-23  w szkole odbył się etap drugi szkolnego konkursu geograficznego dla uczniów klas drugich, wzięło w nim udział 9 uczniów. Uczniowie przystąpili do „ OLIMPUSA” Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z   fizyki.

- 31 w szkole miał miejsce Dzień Języków Obcych, wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych i drugich.

Luty

- 1  w gimnazjum odbyły się zebrania z rodzicami uczniów,  omawiające wyniki I półrocza.

-  3  uczniowie klas drugich [11 osób] przystąpili do I etapu  I Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.

-  9  uczniowie klas I – III ,pod opieką wychowawców,  w godz. 16.30 – 20.30, bawili się na zabawie karnawałowej.

- 20 uczniowie klasy II B pod opieką wychowawcy i pedagoga byli W ŁOK -u na zajęciach warsztatowych.

-  21  grupa 32  uczniów klas  I – III była na wycieczce w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik , na pokazach z chemii i fizyki .

 Styczeń

-  10 uczniowie przystąpili do  ogólnopolskiego konkursu Olimpus  z matematyki

-  11 uczniowie rozwiązywali  test Olimpusa z  chemii

- 12 grupa uczniów wzięła udział w konkursie Olimpus z języka angielskiego

- 13 uczniowie rozwiązywali zadania konkursu Olimpus z fizyki w sesji zimowej

- 16 społeczność gimnazjalna rozpoczęła ferie zimowe

Grudzień

 

-2  w szkole odbył się konkurs dla uczniów klas I - III „ Realia historyczne w powieści H. Sienkiewicza Krzyżacy”

-6 uczniowie przebrani za św. Mikołaja  byli zwolnieni z odpowiedzi ustnych.

-7 odbywały się zebrania z rodzicami klas I-III.

-12 uczniowie klas trzecich pisali próbny egzamin gimnazjalny z historii, wos i przedmiotów przyrodniczych.

-13 uczniowie pisali próbny egzamin z języka polskiego.

-14 uczniowie przystąpili do egzaminu próbnego z matematyki.

- 15 uczniowie klas trzecich zmagali się z językami obcymi. Agnieszka Rybaczuk z kl. I B odebrała nagrodę za III miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim „Przerabianie Sienkiewicza” zorganizowanym przez UMCS w Lublinie.

- 19 trzy uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie recytatorskim „ Uśmiech Pana Boga” organizowanym prze ŁOK.

- 20 Jakub Celiński z klasy  III A odebrał nagrodę za I miejsce  w konkursie Moje Boże Narodzenie.

- 21 o godz. 15.30 w szkole  rozpoczęła się impreza „Mikołajkowe Wietrzenie Talentów” połączona z kiermaszem, z którego dochód został przeznaczony dla chorego ucznia.

- 22  uczniowie gimnazjum obejrzeli jasełka.


Listopad

- 4 uczniowie klas drugich wzięli udział w rywalizacji turniejowej „Mądre Głowy”.

-7 uczniowie [4 uczestników] przystąpili do etapu szkolnego ogólnopolskiego konkursu „ Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego’’.

- 14 odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości i wizyta biskupa Diecezji Siedleckiej  na zakończenia wizytacji.

-15  sześć uczennic  z naszej szkoły wzięło  udział  w konkursie recytatorskim w ŁOK-u.

- 18  pięciu uczniów z naszej  szkoły  przystąpiło do miejskiego konkursu wiedzy o Łukowie.

- 22 uczniowie klas:  I A i I B byli na spektaklu teatralnym w Siedleckim Centrum Kultury.

- 23 uczniowie klasy II D byli na spektaklu  teatralnym w Siedleckim Centrum Kultury. Uczniowie klas I – III bawili się na dyskotece andrzejkowej zorganizowanej przez Radę SU .Reprezentacja szkoły  brała udział w zawodach pływackich na szczeblu rejonu Międzyrzecu Podlaskim. 

-24 uczniowie klas : III B i III D byli na wycieczce w Warszawie.

           Październik

- 5 uczniowie bawili się na dyskotece z okazji Dnia Chłopaka zorganizowanej przez  Samorząd Uczniowski

- 13  grupa uczniów była na wycieczce w Kampinoskim Parku Narodowym. W tym dniu inni uczniowie zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego. 

-14  z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkole miała miejsce uroczysta akademia przygotowana przez Radę SU.

- 19 uczniowie klas: III B i II A brali udział w Gimbazjadzie w Gimnazjum nr 2. W tym dniu  43 uczniów klas pierwszych, w Siedleckim Centrum Kultury , obejrzało spektakl teatralny na motywach „Romea i Julii” Wiliama Szekspira.

- 25  uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

- 27 odbył się etap I szkolnego konkursu historycznego dla uczniów klas drugich.

 

-  W październiku miały miejsce etapy szkolne  kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

 

                                                                Wrzesień

- 01  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

- 14 uczniowie gimnazjum wybierali Radę Samorządu Uczniowskiego i opiekuna  samorządu.

- 16  szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątanie świata”  

-27 uczniowie klas: I B i I D byli na wycieczce w Woli Okrzejskiej i Okrzei.

- 28 odbywały się zebrania z rodzicami uczniów.

 

- 29 -30 grupa uczniów klas  I – III była na wycieczce na Roztoczu Lubelskim.


 Kalendarium roku 2015/2016

 Maj

- 4  w szkole odbyła się uroczystość poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

- 10 uczniowie klas trzecich spotkali się z przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki.

- 11  szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Przyłapani na czytaniu’’.

- 12  uczniowie klas I i II przystąpili do etapu trzeciego Maratonu Zadaniowego.

- 17 w ramach Dnia Otwartego w szkole gościliśmy uczniów szkół podstawowych.

- 18 odbyły się zebrania  klasowe wychowawców i konsultacje  nauczycieli z rodzicami uczniów.

- 23   odbył się etap IV Maratonu Zadaniowego dla uczniów klas pierwszych i drugich.

- 30 uczniowie klas drugich pisali próbne testy gimnazjalne z historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów przyrodniczych.

- 31  w szkole odbył się  XIV Miejski Konkurs Chemiczny „Alchemiczne potyczki’’.Uczniowie klas drugich rozwiązywali test próbny z języka polskiego.

 Kwiecień

-1 odbył się etap trzeci szkolnego konkursu gramatycznego z języka niemieckiego. Przygotowała go p. Marlena Celińska.

- 4 uczniowie klasy II B i II D  pod opieką p. Anny Świder i p. Zenona Lendziona obejrzeli w ŁOK-u  spektakl „ W sieci’’ poświęcony cyberprzemocy.

- 7 miał miejsce etap I konkursu matematycznego Maraton zadaniowy dla uczniów klas I i II. Martyna Zielińska i Gabriela Pawlik pod opieką p. Anny Świder. wzięły udział w  IV Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej organizowanym przez IV LO w Łukowie.

- 11  pięciu uczniów zakwalifikowało się do etapu II Powiatowego Konkursu Mistrz Języka Angielskiego organizowanego przez I LO w Łukowie.

- 14  uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Świder i  p. Anny Karolkiewicz wzięli udział w warsztatach języka angielskiego  organizowanych przez Naukę Bez Granic w Warszawie.

- 16  odbył się etap drugi konkursu matematycznego „Maraton zadaniowy” dla uczniów klas  I i II.

-18 uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z  historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego.

-19 uczniowie klas trzecich rozwiązywali testy gimnazjalne z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

- 20 uczniowie klas trzecich zmagali się z testami gimnazjalnymi  z języków obcych.

- 21 w szkole gościliśmy przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy spotkali się z uczniami klas trzecich.

-25 odbył się turniej klas drugich poświęcony postaci patrona szkoły.

 

- 29  w szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi.  Uczniowie byli obecni na apelu zebrali makulaturę. Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Pangea. Naszą szkołę reprezentował w nim Dawid Bieniek  z kl. II D.


Marzec 

-3 w szkole odbył się etap I konkursu matematycznego Pangea. Przystąpiło do niego 27 uczniów z klas I – III.

 

--4  grupa 3 uczniów wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich w Lublinie konkursu recytatorskiego im. J. Czechowicza i J. Kasprowicza.

 

-7 odbył się Europejski Turniej Klas Trzecich. Turniej przygotowała p. Marlena Celińska  W Lublinie miał miejsce etap wojewódzki konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego. Naszą szkołę reprezentowało w nim dwoje uczniów.  

 

- 8 w Dniu Kobiet, wszystkie Panie otrzymały życzenia od Samorządu Uczniowskiego.

 

- 9 i 10 w szkole gościli wolontariusze Europejskiego Forum Młodzieży. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wolontariuszy. W tym dniu uczniowie klas drugich przystąpili do etapu II szkolnego konkursu historycznego.

 

-10 odbyło się podsumowanie konkursu antyrasistowskiego „Two Colours One People”, który zorganizowało nasze gimnazjum. Klasa I C razem z wychowawcą była na kręglach w klubie Decybel. Impreza odbyła się z okazji Dnia Kobiet.

 

- 11 odbył się etap II Szkolnego Konkursu Gramatycznego z Języka Niemieckiego dla uczniów klas drugich i trzecich. 6 uczniów z klas: II A, B i D wzięło udział w II etapie szkolnego konkursu geograficznego. 14 uczniów brało udział w III etapie szkolnego konkursu chemicznego dla klas drugich „Młodzi Alchemicy’’.

 

- 14 uczniowie klas I – III rozwiązywali test ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego OLIMPUS.

 

-15 odbył się ogólnopolski konkurs matematyczny OLIMPUS. Do sesji wiosennej przystąpiło 11 uczniów W tym dniu miał miejsce I etap II edycji Powiatowego Konkursu Mistrz Języka Angielskiego. W naszej szkole przystąpiło do konkursu 22 uczniów

 

-16 w szkole odbył się konkurs wiedzy o patronie, uczniowie rozwiązywali test o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego.

 

-17 uczniowie z klas I –III [19 osób] brali udział w konkursie Kangur Matematyczny. W tym dniu odbył się też ogólnopolski konkurs fizyczny OLIMPUS. Uczniowie klasy I D wraz z nauczycielem geografii p. Edytą Paszkowską, w ramach zajęć terenowych, byli w Muzeum Regionalnym .

 Luty

-3   48 uczniów klas I - III,  pod opieką czterech opiekunów ,uczestniczyło w zajęciach warsztatowych z przedmiotów przyrodniczych w Centrum Nauki – Kopernik w Warszawie.

-5 odbył się I etap Szkolnego Konkursu Gramatycznego z  Języka Niemieckiego dla uczniów klas II i III. Przystąpiło do niego 9 uczniów.

-12 drużyna chłopców pod opieką p. Marcina Magnuszewskiego wywalczyła miejsce drugie w piłce siatkowej chłopców w finale powiatu łukowskiego.

-14 rozpoczęły się ferie zimowe.

  Styczeń

- 12  w szkole  26 uczniów klas I –III przystąpiło do sesji zimowej Ogólnopolskiego Konkursu Olimpus z matematyki.

-13  uczniowie  klas I –III,  w liczbie 30 rozwiązywali test z języka angielskiego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Olimpus.

-14  uczniowie klas I – IIII  -23 uczniów, rozwiązywali test  z fizyki  Ogólnopolskiego Konkursu Olimpus  - sesja zimowa.

- 23 w szkole odbyła się zabawa karnawałowa, uczniowie bawili się na niej pod opieką wychowawców.

- 24 uczniowie klasy II A byli na wycieczce w Siedlcach pod opieką p. Marleny Celińskiej i p. Joanny Płudowskiej.

- 25 wychowawcy klas spotkali się z rodzicami uczniów na zebraniach omawiających wyniki I semestru.

  Grudzień

- 1 odbyły się rejowe zawody w pływaniu .sztafetowym Nasze gimnazjum wywalczyło w nich miejsce trzecie. Aleksandra Kopeć z kl. III D w pływaniu indywidualnym wywalczyła miejsce pierwsze.

- 7 uczniowie zamienili się w Mikołajów roznoszących upominki. Pomysł ten był realizowany pod nadzorem SU.

-11 zakończyła się akcja Szlachetna Paczka. Pod nadzorem SU i p. Anny Karolkiewicz przygotowano dary dla potrzebującej rodziny.

- 18 odbyła się w szkole impreza pod tytułem Mikołajkowe Wietrzenie Talentów .Można było obejrzeć występy uczniów i nabyć upominki na kiermaszu świątecznym.

- 22 uczniowie rozpoczęli przerwę świąteczną.

  Listopad

 

- 5 uczniowie przystąpili do etapu szkolnego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego’’ .Po południu, w ramach dnia otwartego, nauczyciele spotykali się z rodzicami uczniów.

 

- 9 uczniowie klasy III C pod opieką wychowawcy i pedagoga byli na Gimnazjadzie w Gimnazjum nr 2 .

 

- 10 w szkole miała miejsca uroczystość z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez p. Annę Celińską. W tym dniu grupa uczniów pojechała do Długopola na EURO Week pod opieką p. Anny Karolkiewicz.

 

-16 drużyna chłopców zajęła miejsce pierwsze w zawodach w pływaniu sztafetowym na etapie miejskim, opiekun p. Marcin Magnuszewski.

 

25 odbył się turniej klas pierwszych przygotowany przez p. Katarzynę Dadasiewwicz i p. Iwonę Samujło. Miejsce I wywalczyła klasa I A.

26 w gimnazjum uczniowie bawili się na dyskotece andrzejkowej przygotowanej przez  Radę SU i p. Annę Karolkiewicz. Uczniami opiekowali się też wychowawcy klas drugich.

Październik

- 5 uczniowie klas: II A, III B i III D byli w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i w kinie. Wyjazd zorganizowała p Anna Celińska przy pomocy p. Marii Chmielarskiej. Uczniowie klasy I C, pod opieką wychowawcy p. Edyty Paszkowskiej, byli na kręgielni.

 

- uczniowie klasy II B i I A mieli ognisko klasowe na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie.

 

-7 uczniowie klas pierwszych byli na spotkaniu z przedstawicielami policji z Łukowa, poświęconemu odpowiedzialności nieletnich.

 

- 8 uczniowie klas: III A i IID, pod opieką wychowawców: p. Barbary Ptaszyńskiej i p. Bożeny Skwarek, byli na wycieczce w Siedlcach, na spektaklu teatralnym pt. „Mały książę’’. W szkole odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

 

- 9 uczniowie klasy III B razem z wychowawcą p. Małgorzatą Ostojską byli w Rejonowym Urzędzie Pracy.

 

- 14 obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość przygotował SU pod opieką p. Anny Karolkiewicz.

 

- 15 uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowanie przygotowały panie: Edyta Paszkowska i Beata Sawczuk.

 

- 30 uczniowie klas : II B, II C i II D pod opieką wychowawców  p. Anny Świder, Katarzyny Dadasieicz. Oraz p. Anny Karolkiewicz i p. Emiliana Pietruchy byli na wycieczce Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wrzesień

 

-1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Dyrektor gimnazjum p. Sławomir Różalski przywitał uczniów wszystkich klas. Uroczystość przygotowała p. Katarzyna Dadasiewicz.

 

- 21 września wybieraliśmy Radę Samorządu Uczniowskiego i opiekuna samorządu. Tego dnia uczniowie klasy II A, pod opieką pań : Małgorzaty Beran i Marii Chmielarskiej,  wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

- 24 odbyły się zebrania rodziców, na których wyłoniono przedstawicieli do Rady Rodziców.

 

- 28 w poniedziałek grupa uczniów była na wycieczce w Lublinie, gdzie obejrzała pokazy z fizyki.

 

-29 uczniowie klas : I A i I C pod opieką wychowawców byli na wycieczce w Poleskim Parku Narodowym.


Kalendarium 2012/2013

 Wrzesień

- 3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.

- 11 września uczniowie gimnazjum byli na wycieczce w Lublinie, gdzie obejrzeli pokazy z fizyki na UMCS.

- 14 września uczniowie wybierali Samorząd Uczniowski. Grupa uczniów z klas: III C i I E wzięła udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2012”.

- !7 września Poczet Sztandarowy uczestniczył  w miejskich obchodach rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

-26 września odbyły się zebrania z rodzicami uczniów, w czasie których  wybrano Radę Rodziców. 

 Październik

- 3 pażdziernika uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Z tej okazji wieczorem odbyła się dyskoteka szkolna.

- 4 pażdziernika uczniowie klasy II D byli na ognisku integracyjnym.

- 5 pażdziernika delegacja uczniów brała udział w uroczystościach miejskich związanych  z 70  rocznicą początku martyrologii łukowskich Żydów.

- 15 pażdziernika w  naszym gimnazjum miały miejsce uroczystości miejskie  Dnia Edukacji Narodowej.

- 7 pażdziernika rozpoczęły się etapy szkolne konkursów kuratoryjnych  z poszczególnych przedmiotów.

- 16 pażdziernika w naszej szkole odbyła się impreza „Parlament Europejski bliżej nas” z udziałem eurodeputowanej p. Jolanty Hibner.

- 24 pażdziernika grupa uczniów członków Szkolnego Klubu Europejskiego była na wycieczce w Warszawie w Domu Unii Europejskiej.  

   Listopad

- 3 i 4 listopada w Zawodach Pływackich o Puchar Burmistrza Giżycka nasi uczniowie zajęli miejsca:  I, II i III.

- 6 listopada miał miejsce konkurs przedmiotowy z matematyki „Olimpus ‘’ – sesja jesienna.

- 8 listopada odbył się konkurs przedmiotowy z fizyki „Olimpus’’ – sesja jesienna.

- 11 listopada Poczet Sztandarowy brał udział w uroczystościach miejskich związanych ze Świętem Niepodległości. W tym samym dniu w XX Ulicznych Biegach Niepodległości nasi reprezentanci zajęli miejsce II.

- 14 listopada w naszym gimnazjum odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości.

- 20 listopada odbyły się eliminacje szkolne XII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego.

- 21 listopada uczniowie klas pierwszych rywalizowali o zwycięstwo w turnieju, który odbywał się na sali gimnastycznej.

- 25 listopada Samorząd Uczniowski przygotował Dyskotekę Andrzejkową.

- 30 listopada odbył się wieczór filmowy z językiem angielskim.

 

                                Grudzień

- 5 grudnia odbyły się zebrania z rodzicami uczniów.

- 6 grudnia grupa uczniów z klasy III D wzięła udział w Miejskim Projekcie Ekologicznym, zajmując I, II i III miejsce.

-14 grudnia w Lublinie odbyło się  uroczyste podsumowanie Konkursu Plastyczno – Literackiego „Moje Boże Narodzenie’’. Nagrodzono Magdalenę Jastrzębską i wyróżniono pozostałych uczniów reprezentujących naszą szkołę.

- 17 grudnia w Warszawie grupa uczniów brała udział w warsztatach z języka angielskiego „Nauka bez granic”.

- 19 grudnia rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Chwilo trwaj” na wspomnienia z wakacji.

- 20 grudnia miało miejsce podsumowanie szkolnego konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku obcym.

- 21 grudnia w wielu klasach odbywały się klasowe spotkania wigilijne.

- Przez miesiąc  grudzień wśród naszych uczniów była prowadzona akcja „Szlachetna Paczka”, której przebieg nadzorował SU i pedagog szkolny. 

                                                                Styczeń

- 8 stycznia uczniowie przystąpili do sesji zimowej konkursu przedmiotowego z matematyki „Olimpus”.

- 10 stycznia miała miejsce sesja zimowa konkursu przedmiotowego „Olimpus” z fizyki.

- 21 stycznia uczniowie klasy III C i III D byli na kuligu w Turzych Rogach.

- 24 stycznia w szkole odbywały się zebrania z rodzicami omawiające wyniki I półrocza.

- 31 stycznia uczniowie wszystkich klas bawili się na zabawie karnawałowej. W tym dniu grupa uczniów wraz z opiekunami udała się do Długopola na zajęcia Europejskiego Forum Młodzieży. 

  Luty

- 5 i 6 lutego uczniowie klas III i II uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”.

- 6 lutego rozpoczęły się ferie zimowe.

- 25 i 26 lutego gościliśmy w naszym gimnazjum wolontariuszy z Europejskiego Forum Młodzieży.

 

                                                                Marzec

- 5 marca w ŁOK-u odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do życia”. Nasz reprezentant Bartosz Oleśkiewicz został wyróżniony.

- 8 marca w szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet.

- 14 marca uczniowie klasy III C i III D przystąpili do międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic’’.

- 15 marca w szkole odbył się maraton filmowy zorganizowany przez szkolny DKF.

- 19 marca apelem na sali gimnastycznej  uczciliśmy Święto Szkoły i Patrona.

- 21 marca miała miejsce sesja wiosenna konkursu przedmiotowego z matematyki „Olimpus”. Na sali gimnastycznej SU przygotował imprezy związane z Pierwszym Dniem Wiosny. Grupa uczniów pojechała na wycieczkę do Siedlec.

- 22 marca nasi reprezentanci brali udział w XVIII Wiosennych Otwartych Mistrzostwach Miasta Łukowa w pływaniu.

-23 marca grupa uczniów brała udział w zajęciach programu ChemJA  na UMCS w Lublinie.

- 25 marca odbyła się sesja wiosenna konkursu przedmiotowego „Olimpus” z fizyki.

-26 marca w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu Literacko - Plastycznego Artystyczne Inspiracje. Reprezentanci naszej szkoły w obu kategoriach zostali nagrodzeni, zdobywając najwyższe miejsca.

- 27 marca odbył się etap III szkolnego konkursu chemicznego.

 

 Kwiecień

- 5 kwietnia w Lublinie odbyło się podsumowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. Troje naszych reprezentantów zostało nagrodzonych. W tym samym dniu w Konkursie Wiedzy Technicznej „Zawodowe Aleje’’ nasz uczeń zajął miejsce III. Uczniowie klas trzecich spotkali się z przedstawicielem Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki.

- 8 kwietnia w szkole gościliśmy przedstawicieli Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych z Radoryża Smolanego.

- 10 kwietnia naza szkoła przygotowała część artystyczną na uroczystości miejskie w związku z trzecią rocznicą katastrofy smoleńskiej.

-  12 kwietnia uczniowie klas trzecich spotkali się z przedstawicielami Zespołu Szkół nr 1 z Łukowa.

- 22 kwietnia odbył się etap I szkolnego konkursu historycznego dla uczniów klas drugich .Uczniowie klas pierwszych złożyli prece na turniej poświęcony szkole i patronowi.

- 23 – 25 kwietnia egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich.

- 25 kwietnia Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę inspirowaną latami 80 i 90 –tymi

                                                                        Maj

- 3 maja udział Pocztu Sztandarowego w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, udział reprezentantów gimnazjum w ulicznych biegach trzeciomajowych.

-7 maja w ŁOK-u odbył się VII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Żydowskiej „W blasku szabasowych świec”. Reprezentanci naszej szkoły zdobyli trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

- 8 maja w szkole miał miejsce apel poświęcony Świętu Konstytucji 3Maja. Uczniowie klas drugich przystąpili do etapu IV szkolnego konkursu chemicznego.

- 10 maja w bibliotece szkolnej odbył się maraton nocnego czytania.

- 14 maja w szkole był Dzień Otwarty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Uczniowie dwóch klas byli na wycieczce w Warszawie.

- 15 maja Nauczyciele i wychowawcy spotkali się z rodzicami na zebraniach klasowych.

- 16 maja odbył się etap II szkolnego konkursu historycznego dla uczniów klas drugich.

- 20 maja rozpoczęły się próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas drugich.

- 21 maja w naszym gimnazjum odbył się Miejski Konkurs Chemiczny.

- 22 maja grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Parafiadzie .

- 23 maja Samorząd Uczniowski zorganizował Karaoke.

- 25 maja na podsumowaniu XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im Marii Konopnickiej w Międzyrzecu Podlaskim nasza uczennica Wiktoria Rogowska zajęła miejsce III W kategorii poezji.

 

 Czerwiec

- 4 czerwca w Warszawie w Muzeum Niepodległości na podsumowaniu Konkursu „Arsenał Pamięci” czworo uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata.

- 7 czerwca odbył się Dzień Narodów Unii Europejskiej.

- 8 czerwca w Krakowie miał  miejsce etap finałowy Ogólnopolskiego Konkursu „Losy Bliskich i Losy Dalekich w latach 1914- 1989”. Uczeń klasy III C Bartosz Oleśkiewicz zajął w nim  miejsce IV.

-12 czerwca uczniowie dwóch klas uczestniczyli w Turnieju Bezpieczne Gimnazjum.

-14 czerwca na podsumowaniu XIII Powiatowego Konkursu Literackiego Izabela Komorowska zdobyła miejsce III.

- 15 – 19 czerwca uczniowie udali się w Góry Stołowe na kilkudniową wycieczkę.

- 16 i 19 czerwca uczniowie klas pierwszych przystąpili do konkursu „ABC fizyki”.

-22 czerwca odbył się Bal Gimnazjalni uczniów klas trzecich.

- 24 czerwca najlepsi uczniowie i ich rodzice wzięli udział w Gali Ambasadorów.

- 28 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Kwiecień

  - 3 kwietnia SU przeprowadził konkurs na wykonanie najpiękniejszej pisanki i palmy Wielkanocnej.

 - 10 kwietnia Poczet Sztandarowy uczestniczył w miejskich obchodach II Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, w czasie Mszy Św. uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, przygotowany pod kierunkiem: p. Agnieszki Oleśkiewicz i p. Andrzeja Hryciuka.

- 16 kwietnia uczennice naszego gimnazjum zajęły I miejsce w mieście w piłce nożnej dziewcząt w ramach Gimnazjady 2011/2012. Przygotowała je p. Małgorzata Drosio.

- 18 kwietnia odbył się ostatni etap szkolnego konkursu chemicznego dla klas drugich, który przygotowała p. Bożena Skwarek.

- 19 kwietnia odbyły się finały powiatowe turnieju piłki nożnej dziewcząt w ramach Gimnazjady 2011/2012. Reprezentacja dziewcząt naszego gimnazjum przygotowana przez p. Małgorzatę Drosio, zdobyła w nich miejsce pierwsze.

- 24 – 26 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminów gimnazjalnych.

-27 kwietnia odbył się w naszej szkole turniej klas pierwszych poświęcony postaci patrona.

Marzec

- 3 marca grupa 27 uczniów pod opieką pań : Anny Świder i Joanny Płudowskiej odwiedziła Warszawę, uczestnicząc w warsztatach z języka angielskiego w ramach programu „Nauka bez Granic”.

-6 marca w Lublinie Justyna Bartoń otrzymała wyróżnienie za multimedialną prezentację w konkursie  „ O żołnierzach wyklętych”.

-16 marca nasze uczennice uczestniczyły w Powiatowych Zawodach Piłki Ręcznej Dziewcząt.

- 18 marca w Warszawie odbył się Ogólnopolski konkurs matematyczny Olimpiada Gimnazjalisty, wziął w nim udział Arek Pietrucha pod opieką p. Beaty Sawczuk.

- 19 marca nasze gimnazjum uroczyście obchodziło Święto Szkoły i dokonało podsumowania II Powiatowego Konkursu  „Artystyczne Inspiracje’’.- 20 marca uczniowie pod opieką p. Emiliana Pietruchy wzięli udział w konkursie Mega mózgi.

- 21 marca Samorząd Uczniowski przygotował dla uczniów imprezę na sali gimnastycznej z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Luty- 1 lutego drużyna dziewcząt z naszego gimnazjum zajęła drugie miejsce w Zimowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Łukowie.

- 21 lutego w Lublinie odbył się etap wojewódzki konkursu przedmiotowego z historii. Nasze gimnazjum reprezentowało w nim troje uczniów, których przygotował p. Emilian Pietrucha.  W tym dniu uczniowie klas: I A i I B pod opieką pań : Katarzyny Dadasiewicz i Marleny Celińskiej byli na wycieczce w Warszawie.

- 23 lutego miał miejsce etap wojewódzki konkursu przedmiotowego z biologii. Uczestniczyła w nim Joanna  Dąbrowska z kl. III A, którą przygotowała p. Krystyna Firus. W tym dniu uczniowie klas: I C, II C, II D i II B pod opieką wychowawców byli na wycieczce w Warszawie.

- 24 lutego w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z chemii wzięło udział dwoje uczniów przygotowujących się pod kierunkiem p. Bożeny Skwarek.

- 27 lutego w Lublinie w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki nasze gimnazjum reprezentował uczeń Arkadiusz Pietrucha z kl. III E, przygotowujący się pod kierunkiem p. Beaty Sawczuk.

- 29 lutego uczniowie klas drugich przystąpili do drugiego etapu Szkolnego Konkursu Chemicznego, który przygotowała p. Bożena Skwarek.

Styczeń

- 25 stycznia odbyły się zebrania z rodzicami uczniów klas I – III omawiające wyniki klasyfikacji za I półrocze 2011/2012.

- 26 stycznia w naszym gimnazjum uczniowie wszystkich klas miło spędzili czas na zabawie karnawałowej.

- W dniu 26 stycznia po ogłoszeniu wyników , dowiedzieliśmy się ,że uczeń klasy III E Arkadiusz Pietrucha zakwalifikował się do finału Ogólnopolskiego Konkursu - Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów.

- W dniu 27 stycznia odbyły się eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Józefa Czechowicza.

- 28 stycznia uczniowie rozpoczęli ferie zimowe.

Grudzień

- 6 grudnia SU patronował akcji przebierania się uczniów w stroje Mikołaja i śnieżynki. W klasach uczniowie wymieniali się przygotowanymi na tę okazję upominkami. 

- 7 grudnia odbyły się zebrania z rodzicami uczniów poszczególnych klas.

- 7, 8 i 9 grudnia uczniowie klas trzecich rozwiązywali próbne testy gimnazjalne przygotowane przez CKE.

-10 grudnia w Książnicy Płockiej dwie nasze uczennice: Katarzyna Narewko i Izabela Zakrzewska zostały wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi Twórcy Literatury”.

- 13 grudnia w Lubartowie na podsumowaniu wojewódzkiego konkursu na reportaż ,,Zawód: Reporter” Katarzyna Narewko z kl. III E otrzymała wyróżnienie.

- 14, 15 i 16 grudnia uczniowie klas trzecich przystąpili do próbnych testów gimnazjalnych przygotowanych przez Wydawnictwo Operon.

- 16 grudnia w Lublinie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu literacko-plastycznego ,,Moje Boże Narodzenie”.

- 22 grudnia uczniowie obejrzeli jasełka „Czwarty Mędrzec Wschodu’’ przygotowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

 Listopad

- 4 listopada uczniowie klasy I B gościli u siebie p. Jana Jastrzębskiego łukowskiego poetę i gawędziarza.

- 8 listopada uczniowie wystąpili na II Powiatowym Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Fletnia żałobna”, który odbył się w ŁOK-u. Uzyskali w nim nagrodę i wyróżnienia.

- 9  listopada w szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. W tym dniu w szkole odbyły się eliminacje XV Jesiennego konkursu recytatorskiego „Życie ukryte w słowach…”.

- 16 listopada uczniowie klas I mieli spotkanie z przedstawicielem Policji , poświęcone odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa.

- 21 listopada szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza’’.

- 23 listopada odbyły się eliminacja szkolne do konkursu „Uśmiech Pana Boga’’.

- 25 listopada biblioteka szkolna przygotowała Wieczór Andrzejkowy.

Październik

- 6 pażdziernika  3 uczniów przystąpiło do konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego.

- 7 pażdziernika 15 uczniów przystąpiło do konkursu przedmiotowego z języka polskiego.

- 10 pażdziernika  25 uczniów rozwiązywało test konkursowy z języka angielskiego.

- 11 pażdziernika uczniowie rozwiązywali test z historii w ramach konkursu przedmiotowego. Przystąpiło do niego 7 uczniów.

- 12 pażdziernika 5 uczniów przystąpiło do konkursu przedmiotowego z geografii.

- 13 pażdziernika odbył się konkurs przedmiotowy z biologii. Do testu przystąpiło  7 uczniów.

- 17 pażdziernika uczniowie sprawdzali swoje uzdolnienia w konkursie krasomówczym .Przystąpiło do konkursu 10 uczniów.

- 18 pażdziernika 20 przystąpiło do konkursu przedmiotowego z matematyki.

- 19 pażdziernika odbył się konkurs przedmiotowy z fizyki. Uczestniczyło w nim 11 uczniów. W tym samym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

- 20 pażdziernika 11 uczniów wzięło udział w konkursie przedmiotowym z chemii.

- 21 pażdziernika na sali gimnastycznej odbył się turniej dla uczniów klas pierwszych.

   Wrzesień

- 1 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2011/2012.

- 15 września dyrekcja gimnazjum i wychowawcy spotkali się z rodzicami uczniów klas trzecich.

 -16 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego i opiekuna SU.

-17 września Poczet Sztandarowy uczestniczył w miejskich obchodach 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę.

- 19 września klasy: III C i III D wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata’’.

- 21 września uczniowie klas: III C, III D i III E uczestniczyli w ogniskach klasowych.

- 22 września w szkole odbyły się zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i pierwszych. W tym samym dniu w Muzeum Regionalnym uczniowie wzięli udział w warsztatach z rzeżby.

- 23 września  grupa uczniów wraz z opiekunami uczestniczyła w VIII Festiwalu Nauki „Nauka w służbie przyrody’’, który odbył się w Lublinie na UMCS.

- 27 września w Muzeum Regionalnym w Łukowie odbyły się warsztaty z garncarstwa. Wzięło w nich udział 29 uczniów.

- 28 września uczniowie klas: II C i I C razem z wychowawcami i p. Edytą Paszkowską pojechali na ognisko do Turzych Rogów.

- 29 września odbyła się część pierwsza szkolnego konkursu matematycznego „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalisty’’. W tym samym dniu na ognisku klasowym w Turzych Rogach miło spędzili czas uczniowie i wychowawcy klas: III B i II D.

2011/2012

Czerwiec

- 1 czerwca Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Korek dla hospicjum”.

- 3 czerwca nasze gimnazjum wystąpiło  w części artystycznej z okazji Dni Łukowa, która odbyła się w parku miejskim.

- 10 czerwca nasze gimnazjum zdobyło pierwsze miejsce w Polsce za udział w akcji zbierania  elektroodpadów.

- 11 czerwca odbył się bal uczniów klas trzecich.

- 14 czerwca miała miejsce uroczysta Gala Ambasadorów Gimnazjum nr 3.

- 22 czerwca nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Maj

-  3 maja Poczet Sztandarowy uczestniczył w miejskich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja. W tym samym dniu w XVIII Łukowskich Ulicznych Biegach 3-cio Majowych nasi uczniowie zdobyli dwa pierwsze miejsca.

- 4 maja odbył się apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

-  5 maja odbył się  Turniej Klas Pierwszych poświęcony postaci Józefa Piłsudskiego.

- 9 maja nasi uczniowie przygotowali część artystyczną na Miejski Festyn PCK.

- 16 maja grupa uczniów wzięła udział w pokazach chemicznych na UMCS w Lublinie.

- 17 maja w gimnazjum miały miejsce Dni Otwarte dla uczniów szkół podstawowych.

- 18 maja uczniowie gimnazjum byli na wycieczce w Lublinie.

- 19 maja uczniowie w kinie miejskim obejrzeli film pt  „Szukałem Was…”.

- 20 maja w bibliotece szkolnej odbył się Maraton Nocnego Czytania.

- 23 maja uczniowie klas trzecich rywalizowali o zwycięstwo w turnieju.  W tym samym dniu nasi uczniowie uczestniczyli w Gimnazjadzie Lekkoatletycznej.

- 25 maja odbył się ostatni etap szkolnego konkursu chemicznego.

- 31 maja biblioteka szkolna przeprowadziła zbiórkę makulatury.

   Kwiecień

- 1 kwietnia w Lublinie, w czasie uroczystej gali Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, uczeń klasy I C Bartosz Oleśkiewicz otrzymał wyróżnienie. Przygotowała go p. Irina Karmanowicz.

- 4 kwietnia 18 uczniów z klas trzecich przystąpiło do szkolnego konkursu ekologicznego, który zorganizowała p. Krystyna Firus.- 6 kwietnia odbyły się spotkania nauczycieli z rodzicami w ramach „pierwszej środy miesiąca”.

- 8 kwietnia odbył się apel poświęcony Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Apel przygotowały panie: Joanna Płudowska i Edyta Paszkowska .- 8 kwietnia miało miejsce trzecie spotkanie Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, prowadzonego przez p. Annę Karolkiewicz i p. Katarzynę Dadasiewicz.

- 8 kwietnia 13 uczniów klas pierwszych przystąpiło do konkursu biologicznego. Konkurs przeprowadziła p. Krystyna Firus.

- 10 kwietnia uczniowie naszego gimnazjum wystąpili z krótką częścią artystyczną w czasie uroczystości miejskich poświęconych Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. Uczniów przygotowała p. Agnieszka Oleśkiewicz i p. Jolanta Gnas- Zienkiewicz.

- 12, 13 i 14 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

- 16 kwietnia w Lublinie, uczniowie obejrzeli pokazy chemiczne. Wyjazd zorganizowała p. Bożena Skwarek.

- 18 kwietnia 39 uczniów pojechało na wycieczkę do Lublina. Organizatorem wyjazdu była p. Bożena Skwarek. W programie wycieczki znalazły się pokazy chemiczne, Muzeum Wsi Lubelskiej i seans filmowy.

-19 kwietnia odbył się konkurs ekologiczny dla uczniów klas trzecich, przygotowany przez p. Krystynę Firus.

-  28 i 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się akcja zbierania elektroodpadów, którą nadzorowały : p. Agnieszka Oleśkiewicz i p. Beata Sawczuk.

- 29 kwietnia w Powiatowych Zawodach Piłki Nożnej drużyna naszych chłopców zajęła trzecie miejsce. Zawodników przygotował p. Wiesław Grula.

Marzec

-  3 marca Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę dla uczniów gimnazjum.

- 7 marca Michał Goławski został laureatem etapu wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.  Przygotowała go p. Bożena Skwarek.

- 8 marca w Dniu Kobiet panie nauczycielki i koleżanki otrzymały życzenia okolicznościowe.

- 9 marca uczniowie obejrzeli spektakl teatralny w ŁOK-u będący interpretacją „Balladyny ‘’ Juliusza Słowackiego. W tym dniu uczniowie kl. II A byli na wycieczce w Siedlcach.

-11 marca miłośnicy chemii obejrzeli pokazy na UMCS w Lublinie. Wyjazd zorganizowała p. Bożena Skwarek.

- 17 marca w Lublinie odbył się etap wojewódzki Konkursu Polonistycznego. Uczeń kl. II E Arkadiusz Pietrucha zdobył tytuł laureata. Do konkursu przygotowała go p. Agnieszka Oleśkiewicz.

-18 marca obchodzono Święto Szkoły. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta Łukowa p. Dariusz Szustek. W tym dniu w Lublinie w Konkursie Herbertowskim uczestniczyły Katarzyna Smyk i Katarzyna Karwowska, które przygotowała p. Jolanta Gnas-Zienkiewicz. W Łukowie odbyły się Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Chłopców – nasza drużyna zajęła drugie miejsce. Zawodników przygotował p. Marcin Magnuszewski.

- 19 w Lublinie odbył się etap finałowy Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Meridian. Z naszego gimnazjum wzięło w nim udział 11 uczniów.

- 21 marca na sali gimnastycznej odbyła się impreza związana z Pierwszym Dniem Wiosny. Przygotował ją Samorząd Uczniowski pod nadzorem p. Edyty Paszkowskiej.

- 22 marca uczniowie klas III A i III D przystąpili do konkursu „ Matematyka bez Granic”.

- 26 marca nasi uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Językowym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Lublinie. Do konkursu przygotowała ich p. Irina Karmanowicz. Bartosz Oleśkiewicz został zaproszony do udziału w finale.

Luty   

- 2 lutego w gimnazjum odbyły się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów.

-3 lutego w szkole miały miejsce eliminacje do 29 Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji im. Józefa Czechowicza. W tym samym dniu przeprowadzono eliminacje w zakresie recytacji do XI Edycji Festiwalu Herbertowskiego organizowanego pod patronatem Wojewody Lubelskiego.

 - 5 lutego w sobotę, uczniowie bawili się na zabawie karnawałowej.

- 7 lutego uczniowie kl. III A razem z wychowawcą p. Anną Celińską byli na wycieczce w Siedlcach. W tym dniu uczniowie klas: I D, IC i III E pod opieką p. Iwony Samujło, wzięli udział w warsztatach tanecznych w Siedlcach.

- 14 lutego w ramach Walentynek uczniowie gimnazjum, przebrani na czerwono, składali sobie życzenia i okazywali serdeczność. Akcji patronował Samorząd Uczniowski.

- 15 lutego klasa III D, razem z wychowawcą p. Marleną Celińską, była na wycieczce w Siedlcach.

- 16 lutego w gimnazjum odbył się trzeci etap szkolnego konkursu chemicznego dla uczniów klas drugich, przygotowany przez p. Bożenę Skwarek.

- 17 lutego uczniowie klasy II C razem z wychowawcą p. Alicją Puch, w ramach wycieczki klasowej odwiedzili Siedlce.

- 18 lutego w Lublinie, pięciu uczniów naszego gimnazjum, wzięło udział w III Lubelskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim. Uczniów przygotowała p. Irina Karmanowicz.

- 23 lutego p. Joanna Płudowska razem z  uczniami klasy III B i p. Marcin Magnuszewski razem z uczniami klasy I C byli na lodowisku w Siedlcach i zwiedzili Radio Podlasie .

- 23 lutego w Lublinie, grupa naszych uczennic, brała udział  w 29 Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji im. Józefa Czechowicza.

- 24 lutego uczniowie klasy II A I I D, pod opieką wychowawców: p. Emiliana Pietruchy i p. Andrzeja Czerniewicza, oraz p. Edyty Paszkowskiej, byli na kuligu w Turzych Rogach. W tym dniu 50 uczniów gimnazjum w łukowskim kinie , obejrzało film poświęcony kierunkowi w sztuce – street – art.

- W lutym nasze gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoła odkrywców talentów”, który nadało  MEN.- Kuratorium Oświaty w Lublinie wpisało nasze gimnazjum jako „Szkołę dobrych praktyk”.- Paulina Szerszeń z kl. III E i Weronika Ośkiewicz z kl. II B zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu „ Arsenał Pamięci”.

Styczeń

- 4 stycznia uczniowie klasy I C pod opieką p. Jolanty Gnas- Zienkiewicz wystąpili przed publicznością w Szpitalu Powiatowym w Łukowie, prezentując świąteczny program artystyczny.

- 12 stycznia w gimnazjum odbył się drugi etap konkursu chemicznego dla uczniów klas drugich. Przystąpiło do niego 23 uczniów.

-14 stycznia uczniowie udali się na dwutygodniowy wypoczynek, rozpoczynając ferie zimowe.

Grudzień

- 1 grudnia odbyły się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów oraz rozmowy indywidualne z nauczycielami przedmiotów.

- 3 grudnia zakończyła się Ogólnopolska Akcja „Góra Grosza”, w której po raz kolejny uczestniczyło nasze gimnazjum.

- 6 grudnia, w dniu św. Mikołaja, uczniowie poszczególnych klas wymieniali się upominkami, chętni mogli przebrać się za Mikołaja lub śnieżynkę.

- 7 grudnia w ŁOK- u odbył się X Wojewódzki Konkurs Recytatorski „ Uśmiech Pana Boga” , poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego. Katarzyna Karwowska z kl. III E zdobyła w nim nagrodę, Katarzyna Smyk z kl. III E – wyróżnienie. Obie uczennice przygotowała p. Jolanta Gnas – Zienkiewicz.

- 15-17 grudnia uczniowie klas trzecich rozwiązywali testy próbnego egzaminu gimnazjalnego.

-17 grudnia w Lublinie odbyło się podsumowanie konkursu „ Moje Boże Narodzenie”. Uczennice naszego gimnazjum otrzymały w nim nagrody i wyróżnienia.

- 17 grudnia w naszym gimnazjum uczennice ze szkół gimnazjalnych Łukowa rozegrały mecz piłki siatkowej w ramach Miejskiego Turnieju Mikołajkowego.

-20 grudnia uczniowie wzięli udział w uroczystości przygotowanej przez s. Natalię – „Przedświąteczne kolęd śpiewanie’’.

- 22 grudnia uczniowie klasy I C pod nadzorem p . Jolanty Gnas- Zienkiewicz zaprezentowali dzieciom w przedszkolu jasełka bożonarodzeniowe.

 Listopad

- 3 listopada  o godz. 10- tej troje uczniów przystąpiło do eliminacji szkolnych konkursu przedmiotowego z fizyki .

- 3 listopada od godz. 16.30 odbywały się spotkania rodziców z nauczycielami w ramach dni otwartych.- 4 listopada uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane na etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów.

- 5 listopada odbył się konkurs historyczny „Autorytet w czasach trudnych’’. Przystąpiło do niego 9 uczniów.

- 8 listopada odbył się konkurs przedmiotowy  języka niemieckiego. Przystąpiło do niego 12 uczniów.

- 9 listopada uczniowie przystąpili do etapu szkolnego konkursu chemicznego. W konkursie wzięło udział 9 uczniów.

-11 listopada Poczet Sztandarowy pod opieką p. Emiliana Pietruchy wziął udział w uroczystościach miejskich z okazji Święta Niepodległości.

-15 listopada 9 uczniów rozwiązywało test konkursu przedmiotowego z biologii a także odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.

- 16 listopada w gimnazjum odbył się apel związany ze Świętem Niepodległości. Przygotował go p. Emilian Pietrucha i kl. II A. 

-16 listopada odbył się etap szkolny konkursu geograficznego. Przystąpiło do niego 5  uczniów.

- 17 listopada 13  uczniów zmagało się z testem pisemnym konkursu przedmiotowego z historii.

- 18 listopada 10 uczniów przystąpiło do konkursu z języka angielskiego.

- 18 listopada uczniowie odwiedzili Warszawę. Wycieczkę zorganizowała biblioteka szkolna.

- 19 listopada uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów.

-19 listopada uczniowie rozwiązywali test konkursu historycznego „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Do konkursu przystąpiło 3 uczniów.

-23  listopada 8 uczniów wzięło udział w I Powiatowym konkursie… „Fletnia żałobna”.

- 24 listopada odbyła się wieczornica poświęcona 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

- 24 listopada uczniowie przystąpili do I etapu szkolnego konkursu chemicznego.

-25 listopada miał miejsce X Konkurs Recytatorski im. ks. Jana Twardowskiego. Udział w nim wzięło 20 uczennic.

- 25 listopada w gimnazjum odbyła się andrzejkowa dyskoteka szkolna, zorganizowana przez SU.

 Październik

- 2 pażdziernika ucz. kl. III E Katarzyna Karwowska zajęła I miejsce w konkursie „ Od Westerplatte do Woli Gułowskiej’’ zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Adamowie.

- 5 pażdziernika uczniowie klasy  kl. I B razem z wychowawcą p. Romanem Bocianem i p. Elżbietą Zakrzewską pedagogiem szkolnym wspólnie spędzili czas na ognisku klasowym na Babiej Górze.

- 7 pażdziermika uczniowie klasy II E odwiedzili Turze Rogi, gdzie mieli przygotowane ognisko i możliwość przejażdżki konnej. Uczniami opiekowały się: p. Beata Sawczuk – wychowawca II E i p. Maria Chmielarska.

- 8 i 9 pażdziernika uczniowie klas III brali udział w akcji charytatywnej na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia’’. Przebieg akcji nadzorowała s. Natalia – Bogumiła Zborowska.

- 12 pażdziernika uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Uroczystość przygotowali: p. Bożena Skwarek i p. Marcin Magnuszewski.

- 12 pażdziernika uczniowie wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych Łukowa. Zawodników przygotował p. Wiesław Grula.

- 12 pażdziernika uczniowie  bawili się na dyskotece przygotowanej przez Samorząd Uczniowski.

- 14 pażdziernika w Dniu Edukacji Narodowej, w gimnazjum miała miejsce uroczysta akademia. Uroczystość zorganizowała p. Edyta Paszkowska opiekun SU.

- W dniach 16 – 20 pażdziernika uczniowie gimnazjum zwiedzali Berlin i Poczdam. Organizatorami wycieczki byli: p. Marlena Celińska i p. Zenon Lendzion.

Wrzesień

-1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Dyrektor Gimnazjum nr 3 p. Sławomir Różalski przywitał uczniów klas drugich i trzecich. Wicedyrektor, p. Agnieszka Oleśkiewicz spotkała się z uczniami klas pierwszych. Krótką część artystyczną przygotowała p. Anna Celińska i uczniowie kl. III A.

-14 września uczniowie klas: III D, II C i II A obejrzeli pokazy z fizyki na Uniwersytecie im Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Wyjazd zorganizowali p. Zenon Lendzion, p. Marlena Celińska i p. Tomasz Flejmer.

- 16 września uczniowie gimnazjum wybrali Samorząd Uczniowski i opiekuna SU. Przewodniczącą SU została Paulina Szerszeń z klasy III E, opiekunem p. Edyta Paszkowska.

- 17 września rozpoczęła się trzydniowa ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”. Wzięli w niej udział uczniowie klasy III B i II C pod nadzorem p. Małgorzaty Beran i p. Marii Chmielarskiej.

- 17 września w rocznicę agresji sowieckiej na terenie Łukowa miała miejsce uroczystość patriotyczno-religijna. Gimnazjum nr 3 reprezentował w niej Poczet Sztandarowy pod opieką p. Emiliana Pietruchy.

- 23 września biblioteka szkolna zorganizowała wycieczkę do Białowieży. Kierownikiem wycieczki była p. Joanna Płudowska, opiekunami : p. Edyta Paszkowska, p. Maria Chmielarska i p. Marcin Magnuszewski.

-24 września uczniowie kl. II D wraz z wychowawcą p. Anną Świder , spotkali się na ognisku klasowym .- 28 września w Gimnazjum nr 3 odbyły się pierwsze spotkania z rodzicami uczniów. Wybrano rady klasowe i Radę Rodziców Gimnazjum.

2010/ 2011

2009/2010  

Wrzesień- otworzono nowe boisko, które powstało przy wsparciu PZU S.A. w ramach programu "Blisko boisko". Nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, a także w obchodach Europejskiego Dnia bez Samochodu. Ponadto uczestniczyliśmy w obchodach rocznic wydarzeń katyńskich, a w szkole wybieraliśmy Samorząd Uczniowski.

Październik- Kolejny raz uczniowie naszej szkoły zagościli w Warszawie na szkolnych wycieczkach, niektórzy z nich wzięli udział w wyjeździe do Kazimierza Dolnego lub na imprezę historyczną „Wrześniowy szlak”. W Łukowie szkoła umożliwiła podopiecznym wyjście do kina na film "Dzieci Ireny Sendlerowej”, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny na wspomnienie z wakacji- „Chwilo trwaj…”. Nasza młodzież włączyła się do akcji zbierania pieniędzy w Dniu Papieskim. W tym miesiącu odbyło się zarówno ślubowanie klas pierwszych, jak również turniej klas I .W Dniu Święta Edukacji cztery   nauczycielki  z naszej szkoły: p. A. Oleśkiewicz, p. D. Zabłocka, p. J. Gnas- Zienkiewicz i p. K. Firus zostały nagrodzone za swoją pracę  przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, natomiast grono uczniowskie świętowało  ten dzień bardzo uroczyście.

Listopad- W tym miesiącu odbywało się wiele konkursów przedmiotowych, piosenkarskich i recytatorskich. Zarówno kuratoryjnych jak też ogólnopolskich. Młodzież jako społeczność szkolna uczciła wraz z nauczycielami odzyskanie przez Polskę niepodległości, włączyła się w ogólnopolską akcję ekologiczną „Ratujmy kasztanowce”, w akcję „Góra Grosza”. Uczestniczyli w sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży, brali udział w różnorodnych zawodach sportowych i biegach niepodległościowych. Szkolna Biblioteka przygotowała Dzień Andrzejkowy.

Grudzień- Katarzyna Celińska została wyróżniona w konkursie recytatorskim. Odbyły się szkolne Mikołajki, konkurs „Cud Bożego Narodzenia- historia i polskie zwyczaje świąteczne”, konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną a także Apel Bożonarodzeniowy. Do naszej szkoły dotarło Światełko z Betlejem a także życzenia z Kancelarii Prezydenta. Uczniowie wzięli również udział w zawodach pływackich i tenisowych.

 Styczeń- Włączyliśmy się w kolejną akcję WOŚP. Odbyły się klasowe kuligi a także wyjazdy do Siedlec na lodowisko. Rozstrzygnięto Konkurs Literacki o Krajach Unii Europejskiej a także poznaliśmy finalistów konkursów kuratoryjnych.

Luty-  Odbyły się kolejne kuligi klasowe, a także obóz narciarski w Białym Dunajcu. Przeprowadzono w szkole Konkurs Poprawnej Polszczyzny, a także Omnibusa matematyczno- przyrodniczego. Nasi uczniowie znaleźli się wśród 10 najlepszych łukowskich sportowców, a w walentynki działała walentynkowa poczta.

Marzec- Odbył się Dzień Patrona Szkoły, a także Turniej dla klas II ze znajomości szkoły i faktów z życiu jej patrona. Katarzyna Karwowska otrzymała I nagrodę na Lubelskim Festiwalu Herbertowskim.

Kwiecień- Przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Albus, zbiórkę makulatury a także szkolny konkurs na ekologiczną marzannę. Ponadto w cieniu katastrofy smoleńskiej włączyliśmy się w obchody 70 rocznicy mordu w Katyniu. Odbyły się również egzaminy gimnazjalne.

Maj- Odbywały się wycieczki szkolne na Roztocze i do Warszawy, a także konkursy- Miejski Konkurs Chemiczny, Konkurs Recytatorski Poezji Żydowskiej w którym zwyciężyła Katarzyna Karwowska. Przeprowadziliśmy Dzień Otwarty dla uczniów klas VI szkoły podstawowej, a także okolicznościowy apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Marta Więckowska z kl. II d została laureatką wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego  Konkursu „Ocal okruchy historii – młodzież buduje muzea” pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Ministra Edukacji Narodowej na opis pamiątki historycznej z okresu II wojny światowej lub z okresu „Solidarności” i opozycji demokratycznej w latach 1970 – 1989

Czerwiec- Wzięliśmy udział w Grze Miejskiej „Śladami templariuszy” przygotowanej przez 5 Łukowską Grunwaldzką Drużynę Wędrowniczą, Komendę Hufca Łuków i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Uczniowie naszego gimnazjum w składzie: Adrianna Celińska, Konrad Mateńka i Piotr Goschorski zajęli w niej I miejsce. W konkursie Albus laureatką została Ewelina Strzałek. W szkole odbył się również Turniej Ekologiczny dla uczniów klas I.

 2008/2009 r.- Szkoła obchodzi swoje 90-ciolecie a także 10-ciolecie Gimnazjum, na którym gościmy znamienitych gości: Doradcę Prezydenta RP - p. Bożenę Borys-Szopa, Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie – p. Marzennę Gałach, Przewodniczącego Rady Miasta Łuków p. Jerzego Kamińskiego, Zastępcę Przewodniczącego RM Łuków p. Leonarda Baranowskiego, Zastępcę Przewodniczącego RM Łuków – p. Ewę Kłusek, Starostę Powiatu Łukowskiego p. Longina Kajkę, Zastępcę Starosty Powiatu Łukowskiego – p. Henryka Lipca, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - p. Władysławę Ostrowską, Przewodniczącego Komisji Oświatowej RM p. Krzysztofa Oklińskiego, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie - p. Longina Kowalczyka, byłego dyrektora naszego gimnazjum - p. Jerzego Zomera, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Łukowie, nauczycieli emerytów naszej szkoły, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Anetę Szerszeń wraz z zastępcą- p. Januszem Ambroziakiem. 

 2005/2006r. - W budynku przy Konarskiego 3 uczy się 467 uczniów w 18 oddziałach. Placówka zatrudnia doświadczonych nauczycieli: 19 dyplomowanych, 11 mianowanych, 9 kontraktowych i 2 stażystów. W gimnazjum działają liczne koła zainteresowań, szkolny chór oraz klub sportowy. Prężnie pracuje 72 ŁGHD. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, godnie reprezentują szkołę na forum miasta. Staraniem społeczności szkolnej 20 marca 2006 roku Gimnazjum nr 3 - spadkobierca tradycji szkoły powołanej do istnienia w 1919 roku - wraca do imienia dawnego patrona i wraz z poświęceniem sztandaru otrzymuje nazwę: Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie.

2002/2003r. - Właściwa realizacja zadań dydaktycznych oraz praca opiekuńcza i wychowawcza placówki zostają ukoronowane przyznaniem jej ogólnopolskiego tytułu: "Szkoła z klasą".

2001/2002r. - W szkole pracują już wszystkie trzy poziomy klas zgrupowane w 31 oddziałach, skupiające 832 uczniów. Powstaje druga pracownia komputerowa oraz pracownie do nauki języków obcych. Budynek przechodzi remont - wymienione zostają posadzki oraz odnowione szatnie. Rok później następuje wymiana okien i ocieplenie gmachu gimnazjum.

1999r. - W myśl reformy oświaty Szkoła Podstawowa nr 3 w Łukowie przestaje istnieć. Jej miejsce zajmuje powołane w dniu 31 sierpnia 1999r. Gimnazjum nr 3, przejmując jednocześnie wieloletnie tradycje swojej poprzedniczki. Dyrektorem nowej placówki zostaje ponownie Sławomir Różalski, a funkcję jego zastępcy pełni Barbara Toporowicz. W 11 oddziałach klas pierwszych gimnazjum pobiera nauki 279 uczniów.

1998r. - Uwieńczone zostają starania o przywrócenie placówce dawnego imienia. 19 marca szkoła odzyskuje imię Józefa Piłsudskiego, a także otrzymuje sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

1991r. - Dyrektorem zostaje Sławomir Różalski. W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa. Pracę wychowawczą wspiera zatrudniony pedagog szkolny.

1989/1990r. - Liczba uczniów maleje prawie o połowę, co wiąże się ze zmianą rejonizacji i przejęciem części uczniów przez nowo powstałą Szkołę Podstawową nr 5.

1986/1987r. - Rekordowy rok - w 42 oddziałach naukę pobiera 1390 uczniów!

1976/1977r. - Szkołą od roku kieruje dyrektor Jerzy Zomer. W budynku, wzbogaconym o nowe skrzydło, mieści się 13 pracowni lekcyjnych, biblioteka, świetlica, harcówka oraz nowa sala gimnastyczna. Duża liczba uczniów sprawia, że nauka odbywa się na trzy zmiany.

1958r. - Zapada decyzja o rozbudowie placówki, na zebraniu rodziców podjęta zostaje uchwała o dobrowolnym opodatkowaniu się na ten cel kwotą 100 zł od rodziny.

1948r. - Trwająca dwa lata odbudowa gmachu dobiega końca i 18 września tego roku Zarząd Miasta Łukowa przekazuje go władzom szkolnym. Uczniowie z wynajmowanych pomieszczeń wracają do szkoły, którą w tym czasie kieruje Stanisław Sokół.

1939r. - 4 września działania wojenne docierają do dzielnicy kolejowej Łukowa. Na budynek szkolny niemieckie samoloty zrzucają 15 bomb. Dzieła zniszczenia dopełnia chaos wojny.

1935r. - W lipcu i sierpniu następuje zbiórka funduszy na sztandar szkoły. Na wniosek Rady Rodziców opodatkowano się po 1 zł od rodziny. Dzięki zebranej kwocie 527 zł szkoła otrzymuje sztandar z imieniem i nazwiskiem swego patrona.

1926r. - Do użytku uczniów zostaje oddany nowy gmach przy ulicy Konarskiego 3. Szkołą kieruje Stanisław Kruczek. Poświęcenia placówki dokonuje biskup Przeżdziecki.

1920r. - Zgodnie z uchwałą rodziców, jako równolatka niepodległości, szkoła otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego

1919r. - Z inicjatywy łukowskich kolejarzy zostaje utworzona Powszechna Szkoła Kolejowa, która mieści się w budynku przy Alejach Kościuszki 5.