Kadra pedagogiczna PDF Drukuj Email

W naszej szkole pracuje obecnie 35 nauczycieli. Wielu z nich jest od lat związanych z naszą placówką- dawniej z tak zwaną "Trójką", czyli Szkołą Podstawową nr 3, a następnie z Gimnazjum nr 3 i od 1 września 2017 r. ponownie Szkołą Podstawową nr 3. 

Inni przygodę z naszą placówką zaczęli całkiem niedawno.

Różalski Sławomir- dyrektor, nauczyciel matematyki

Oleśkiewicz Agnieszka- wicedyrektor, nauczyciel j. polskiego

1. Barszcz Agnieszka- nauczyciel j. angielskiego

2. Beran Małgorzata- nauczyciel matematyki i biologii 

3.  Celińska Anna- nauczyciel j. polskiego i j. angielskiego 

4. Celińska Marlena- nauczyciel j. niemieckiego 

5. Chmielarska Maria- nauczyciel historii i WOS

6. Czerniewicz Andrzej- nauczyciel informatyki, techniki  i edukacji dla bezpieczeństwa

7. Dadasiewicz Katarzyna- nauczyciel j. polskiego

8. Kremenetska Olena - nauczyciel j. rosyjskiego

9. Drosio Małgorzata- nauczyciel wychowania fizycznego 

10.   Grochowska Bożena -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

11. Flejmer Tomasz- nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki  i techniki

12. Grula Wiesław- nauczyciel wychowania fizycznego 

13. Hryciuk Andrzej- nauczyciel muzyki 

14. Jaros Cecylia -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

15. Karmanowicz Irina- nauczyciel j. angielskiego

16. Karolkiewicz Anna- nauczyciel plastyki i j. angielskiego

17. Ks. Wojciech Majewski - katecheta 

18. Lendzion Zenon- nauczyciel informatyki i techniki,bibliotekarz 

19. Magnuszewski Marcin- nauczyciel wychowania fizycznego 

20.  Ławecka Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

21. Ostojska Małgorzata- nauczyciel fizyki 

22.  Paszkowska Edyta- nauczyciel geografii 

23. Pietrucha Emilian- nauczyciel historii, WOS i wychowania do życia w rodzinie 

24. Płudowska Joanna- nauczyciel historii i WOS, bibliotekarz

25.  Różalska Jolanta- nauczyciel matematyki 

26.  Samujło Iwona- nauczyciel wychowania fizycznego 

27. Sawczuk Beata- nauczyciel matematyki 

28. Skwarek Bożena- nauczyciel chemii 

29. Świder Anna- nauczyciel j. angielskiego 

30. S. Emanuela- katecheta

31. Zabłocka Danuta- nauczyciel wychowania fizycznego 

32. Zakrzewska Elżbieta- pedagog, nauczyciel historii

33. Szelęgowska - Wais Agnieszka - psycholog

34. Nowicka Aldona- logopeda