Jerzy Zomer PDF Drukuj Email

Jerzy Zomer

Image 

Urodził się 16 września 1925 r. w Dęblinie. Ojciec był magazynierem w PKP w Dęblinie, matka zajmowała się domem. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dęblinie, którą ukończył w 1939 roku. W celu uniknięcia wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec podjął pracę charakterze ucznia w zakładzie fryzjerskim. W roku 1942 został zabrany do Obozu Pracy Przymusowej w Dęblinie, z którego po kilku miesiącach udało mu się uciec. 

W lipcu 1942 r. Jerzy Zomer wstąpił w szeregi Armii Krajowej, gdzie został zaprzysiężony, otrzymując pseudonim „Gwóźdź”. W okresie okupacji niemieckiej brał udział w wielu akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom w oddziale partyzanckim 15 p. p. „Wilków” pod dowództwem por. „Orlika”. 

Po wojnie po ujawnieniu się 5.10.1946 r. podjął naukę w Gimnazjum Handlowym w Dęblinie, które ukończył w 1948 roku. W tym też roku zatrudnił się w charakterze nauczyciela w powiecie łukowskim. Pracował 2 lata w Poizdowie, 2 lata w Adamowie, a od 1952 roku pełnił rolę kierownika szkoły w Krzówce. W tym też roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej.  W 1955 roku został przeniesiony do Domaszewnicy, gdzie na stanowisku kierownika szkoły przepracował 4 lata, by w 1959 r. dostać skierowanie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie. 

Przez 3 lata pracował w tej placówce jako nauczyciel matematyki pod kierownictwem p. Stanisława Sokoła, po czym został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 1, w której od 1963 roku przez 7 lat pełnił funkcję zastępcy kierownika placówki.  W 1969 roku ukończył Studium Nauczycielskie kierunek matematyka z fizyką.  W tym też roku wraca do Szkoły Podstawowej nr 3 jako zastępca kierownika, a po odejściu na emeryturę Stanisława Sokoła, we wrześniu przejmuje jego obowiązki. 

W roku 1971 otrzymuje mianowanie na kierownika Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie. W 1980 r. uzyskuje dyplom Wyższych Studiów Zawodowych  w Instytucie Kształcenia N-li w Warszawie. W okresie swej aktywności zawodowej jako kierownik szkoły zabiega o poprawę warunków nauki, o modernizację i rozbudowę placówki. Budynek szkolny wzbogaca się o nowe skrzydło, świetlicę, salę gimnastyczną i kotłownię. Podłączony zostaje do wodociągów i kanalizacji. Urządzony zostaje gabinet stomatologiczny i lekarski, uczniowie otrzymują boiska sportowe. Jerzy Zomer chętnie pracuje z młodzieżą, w każde wakacje prowadzi obozy wędrowne piesze i rowerowe oraz stałe obozy harcerskie. Funkcję kierownika Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie pełni do 1991roku, kiedy to przechodzi na emeryturę. 

Za swą działalność w AK oraz za długoletnią pracę w szkolnictwie Jerzy Zomer otrzymał wiele dyplomów i odznaczeń. Należą do nich m.in.: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Odznak Akcji Burza, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość;  Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia, Medal KEN, Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa. 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »