Powstanie Unii Europejskiej PDF Drukuj Email
Redaktor: S. Różalski   
16.11.2015.
Powstanie Unii Europejskiej

 


 

Powstanie Unii Europejskiej miało miejsce w dniu 01 listopada 1993 roku na mocy Traktatu z Mastricht i było efektem wieloletniej współpracy wybranych państw kontynentu.

 

Prawdziwym początkiem Unii Europejskiej było podpisanie w lutym 1992 traktatu z Mastricht, który zakładał rozpoczęcie długotrwałe wsparcie integracji społecznej, politycznej i gospodarczej.

 

W listopadzie 1993 roku do wspólnoty przystąpiło zaledwie sześć państw zachodnioeuropejskich, będących jednocześnie założycielami ogromnej dziś wspólnoty: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy.

 

Głównymi celami ówczesnej Unii była szybka integracja krajów Europy zachodniej, zaś sama wspólnota miała zawierać i realizować wszystkie założenia powojennych traktatów i unii między państwami założycielskimi. Wcześniejsze próby integracji europejskiej koncentrowały się na rozwoju gospodarczym, energetycznym, a także pokojowym.

 

Podpisano Traktat Europejski, który reguluje porządek wspólnoty, określa ogólne zasady współpracy i funkcjonowania jej członków.

 

Wraz z rozwojem Unii Europejskiej następował rozwój praw i obowiązków wobec wszystkich państw członkowskich. Do najważniejszych dokumentów w Unii Europejskiej należy Karta Praw Podstawowych, która reguluje wypełnianie kluczowych założeń Traktatu z Mastricht i Lizbońskiego.

 

Efektem współpracy państw wspólnotowych było wprowadzenie Unii Gospodarczo- walutowej, której założeniem było wprowadzenie od 1999 roku jednej waluty dla wszystkich państw członkowskich, czyli obecnego euro. Założyciele unii walutowej chcieli stworzyć silną walutę, odporną na wahania na rynkach, co miało w znacznym stopniu ułatwić przepływ kapitału i rozwój gospodarczy.

 

W roku 1997 podpisano Traktat Amsterdamski, na mocy którego zostały rozszerzone i zmienione niektóre postanowienia Traktatu z Mastricht. Przełomową datą był rok 2001, proklamowano wówczas kartę Praw Podstawowych, która miała gwarantować prawa człowieka i swobody obywatelskie. Kolejną ważną datą w dziejach Unii Europejskiej było rozszerzenie jej o 15 nowych państw członkowskich i przyjęcie traktatu akcesyjnego zakładającego przyjęcie kolejnych 10 państwa członkowskich, w tym także Polski.

 

Dla Polaków najważniejszym etapem rozwoju Unii Europejskiej było jej rozszerzenie w dniu 01.05.2004r. kiedy to zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej wraz z dziewięcioma innymi państwami Europy: Estonią, Litwą, Łotwą, Czechami, Słowacją, Słowenią, Maltą, Węgrami, Cyprem.

 

Otworzenie granic i zachodnich rynków pracy spowodowało duży napływ taniej siły roboczej z nowych państw członkowskich i wzrost bezrobocia w państwach założycielskich. Unia Europejska do chwili obecnej umacnia swoją pozycję gospodarczą i polityczną, planuje przyjęcie nowych państw członkowskich.

Zmieniony ( 16.11.2015. )
 
następny artykuł »